Nasza SMK

Niezależna strona internetowa członków.

(w ciągłej przebudowie). Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa
T. Kościuszki w Krakowie

Naszym zdaniem.

nia

1. Statutn Spółdzielni

2.Prawo Spółdzielcze.

3.Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

4. Tylko dla członków Spółdzielni.

5. Archiwum.

6. Historia Spółdzielni.


T. 
Kościuszko - patron
ea


  listy do
Redakcji.

Złota odznaka zasłużonego dla Spółdzielni im T. Kościuszki


Przypominamy i informujemy że 29 sierpnia 2017r.
minęło 60 lat od daty powstania
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie.

a to zobowiązuje.
©. Własność Redakcji "naszasmk" w Krakowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte w listach kierowanych do nas i drukowanych na naszych stronach.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami

Kontakt z Redakcją strony www.naszasmk.krakow.pl

stronę naszasmk

Uwaga:

W związku z korzystaniem z bezpłatnego programu licznika odwiedzin, (licznik utrzymuje się z reklam)
często na naszej stronie ukazują się reklamy, prosimy ja wyłączać.
.


stronę naszasmk

AKTUALNOŚCIOstatnie informacje.


Dnia 24 października 2017 odbyło się trwające do północy posiedzenie Rady Nadzorczej ze względu na burzliwe omawianie sprawy podwyżki wynagrodzenia dla Zarządu.
O znaczną podwyżkę dla siebie wystąpił Prezes Spółdzielni. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej we wrześniu 2017 Prezes został poinformowany, że umowa o pracę zawarta na okres próbny (do 30 listopada 2017), zostaje mu przedłużona. Na co wyraził zgodę. Rada przyznała podwyżkę Prezesowi (nie jednomyślnie) ale nie w takiej wysokości o jaką prosił.
Jak się okazało Prezes złożył rezygnację z pracy przed posiedzeniem Rady czym zaskoczył wszystkich.
W świetle tej informacji wielogodzinna dyskusja na posiedzeniu Rady była zbędna.
Z ostatniej chwili
Grupa członków złożyła prośbę aby Prezes wycofał rezygnację.Prezes SMK liczy na podwyżkę


Wg informacji prezes Zarządu SMK startował w konkursie na stanowisko prezesa ds technicznych w jednej z krakowskich Spółdzielni Mieszkaniowych.
Obecnie zgodnie z zapisami protokołu z posiedzenia Prezydium RN (strona www SMK protokół z Prezydium Rady z 3-10-2017), oczekuje, na znaczący wzrost wynagrodzenia.
Czy to nie jest sposób nacisku, na uzyskanie podwyżki po niecałym roku pracy- oceńmy sami, czy był to rok pełen sukcesów czy nie.

Redakcja

Dla mieszkańców os. Zwierzyniec

Koszty lokali użytkowych znajdujących w obszarze danego osiedla ponosi to osiedle. Natomiast zyski z wynajmu idą do „jednego worka” ponieważ nie przychodzicie Państwo na Walne Zebranie ( 1 raz w roku) i brakuje głosów, aby podział zysku był sprawiedliwy. Czyli os. Zwierzyniec (mające najwięcej lokali użytkowych) - czytaj mieszkańcy ponoszą koszty a zyskami się dzielą, ponieważ nie są zainteresowani, aby np. mieć prawidłowe dopłaty do m2 swojego mieszkania tylko dopłacają do innych osiedli. Nie przychodzicie Państwo na WZ wtedy kiedy o tym się decyduje. W tym roku zabrakło głosów ze Zwierzyńca i znowu zyski do jednego worka. A przecież można się umówić z kimś kto jest na WZ, żeby zadzwonił, jak będzie się zbliżać głosowanie nad ta tak ważną dla Nas uchwałą i przyjść na 30 minut i zapewnić sobie dopłatę do m2 swojego mieszkania w os. Zwierzyniec. Chyba nie spodziewacie się Państwo, że mieszkańcy innych osiedli, gdy mają możliwość kosztem Zwierzyńca zmniejszyć sobie czynsz i uzyskać dopłatę do swojego czynszu zrezygnują z tego. Na taką „dobroczynność” stać tylko, jak pokazała frekwencja na WZ, mieszkańców Zwierzyńca - więc płaćmy się więcej.

Zaniepokojony członek Osiedla Zwierzyniec.
Działalność Rady Nadzorczej.


Zmana sekretarza Rady na podstawie zmyślonych poszlak.
Odwołanie z-cy Przewodniczącego Rady.
Rezygnacja z-cy Przewodniczącego z członkowstwa w Radzie.
Rezygnacja z członkowstwa w Radzie (przejście do innej Spółdzielni) dwóch członków.
Zmiany w gronie przewodniczących komisji.
Obecnie Rada która liczyła 16-tu członków liczy 13-tu.Informacja o lustracji


Informujemy wszystkich Członków Spółdzielni czytających naszą stronę, że w związku z zakończeniem lustracji problemowej prowadzonej w Spółdzielni za lata 2014 - 2016 można zapoznać się z treścią protokołu polustracyjnego i wniosków polustracyjnych – zachęcamy warto.(czytaj więcej).

Dalsze działania w Radzie Nadzorczej


Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 25-kwietnia-2017 r., na wniosek grupy członków, zawiesiła w pełnieniu obowiązków, v-ce Przewodniczącego Rady wykorzystującego pełnioną funkcję między innymi do zatrudnienia członka swojej rodziny w Spółdzielni.
Przewodnicząca RN na posiedzeniu Prezydium RN dała szansę honorowego załatwienia v -ce Przewodniczącemu sprawy w świetle przepisów Statutu i regulaminu. Niestety pan v-ce z tej szansy nie skorzystał. (czytaj więcej)

Jak działa obecna Rada Nadzorcza - czytelnicy piszą


Czytelnicy piszą zaniepokojeni sytuacją w Radzie Nadzorczej.

Czy Rada może działać nie licząc się z członkami.
czyli odpowiedzialność członków Rady.


Art. 48 ust 1 usm odpowiedzialność karna członków rady nadzorczej
Odpowiedzialność członków rady nadzorczej.
Członkowie rady nadzorczej wykonując swoje obowiązki ponoszą określoną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania, której źródłem jest art. 58 ustawy z dnia 16.09.1982r. – Prawo Spółdzielcze (czytaj więcej).

Informacja: "Skandaliczne posiedzenie Rady Nadzorczej", przeniesione do archiwum.

Niestety mimo naszych apeli o liczne uczestnictwo w zebraniach wyborczych do Rad Osiedlowych,

na zebranie przyszła niewielka grupka osób co spowodowało że zgodnie ze Statutem nie można było przeprowadzić wyborów na osiedlu "Wrocławska" i "Zwierzyniec".

Osiedle Zwierzyniec liczy 2364 członków czyli aby zebranie było ważne musi uczestniczyć 71 członków a było około 30 członków.
Osiedle Wrocławska liczy 1466 członków czyli na zebraniu musi być 44 członków a było około 20 członków
Osiedle Głowackiego - Rydla liczy 299 członków czyli na zebraniu musi być 9 członków, było 11 członków, Radę wybrano
Osiedle Bronowice Nowe liczy 167 członków czyli na zebraniu musi być 5 członków. Radę wybrano.Listy dłużników.

Czy Spółdzielnia może upublicznić nazwiska dłużników.

Zasady moralne działaczy spółdzielczych


Poziom przestrzegania norm i zasad moralnych ma zasadnicze znaczenie dla budowania właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku spółdzielczym a także postrzegania spółdzielni przez otoczenie zewnętrzne. Szczególne wymogi w tym zakresie stoją przed osobami zajmującymi kierownicze stanowiska oraz członkami organów samorządowych pełniącymi funkcje opiniotwórcze, kontrolne i decyzyjne. Od osobistej postawy członków tych gremiów ich kompetencji, poczucia odpowiedzialności, obiektywizmu, bezstronności i bezinteresowności oraz współpracy i wzajemnego poszanowania zależą zarówno efekty działalności spółdzielni jak i akceptacja oraz poparcie spółdzielczej formy przez członków i szeroką opinię społeczną.


Czy w naszej Spółdzielni jest stosowany? czytaj więcej

Kodeks Dobrych Praktyk Spółdzielczych, zatwierdzony Uchwałą Nr 12 IV Kongresu Spółdzielczości w dniu 22 listopada 2008r.Mieszkańcy Osiedla Głowackiego-Rydla

zdenerwowani postępowaniem niektórych swoich działaczy występują o ich odwołanie. czytaj więcej

Nasi czytelnicy piszą:
Mieszkamy z mężem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Kościuszko i po raz pierwszy byliśmy w tamtym roku na zebraniach WZ. To był skandal i porażka. Bałagan i pyskówki. Na jednym z zebrań w końcu zaczął prowadzić jakiś pan i zdyscyplinował zebranych. na drugim nie dotrwaliśmy do końca - brak kultury, wiedzy itd.
Od sąsiadów dowiedzieliśmy się o tym blogu. To wspaniała idea - może tą drogą uda się coś poprawić. - przecież to dla naszej wspólnej sprawy. Tak trzymajcie!
Jagoda


Dodatkowe informacje w sprawie: dlaczego w naszej Spółdzielni są tak duże dopłaty do centralnego ogrzewania.

Zakres obowiązków administratorów.
         Zachęcamy Członków SMK do przeczytania Zakresu Obowiązków Administratorów w naszej Spółdzielni. Został on opublikowany 11 grudnia 2013 na stronie SMK wraz z komunikatem Zarządu oferującym pracę na tym stanowisku. Jest to bardzo ciekawa lektura, na podstawie której każdy mieszkaniec może ocenić w jakim stopniu na jego nieruchomości te obowiązki są wykonywane. czytaj: zakres obowiązków administratora.Dlaczego stworzyliśmy niezależną stronę internetowąSzanowni Członkowie i Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej im.T.Kościuszki w Krakowie !

         Jesteśmy inicjatorami utworzenia niezależnej strony właśnie jako członkowie Naszej Spółdzielni, którym leży na sercu nasze wspólne dobro jakim jest Spółdzielnia, poszanowanie praw
członków i zgodne z prawem działanie organów Spółdzielni. W skład naszego zespołu wchodzą zarówno członkowie, którzy do tej pory nie uczestniczyli w pracach żadnych organów spółdzielni, jak również aktywni działacze samorządowi.
         Jesteśmy poważnie zaniepokojeni brakiem demokracji w naszej Spółdzielni, nagminnym łamaniem przez Zarząd praw członków i traktowaniem nas jak bezwolne przedmioty, których jedynym prawem jest "właściwe" ,tj. zgodne z wolą Zarządu podnoszenie rąk na walnym zgromadzeniu.
Chcemy przypomnieć, że mamy swoje prawa i nie pozwolimy się ich pozbawić. Pragniemy również przypomnieć organom spółdzielni jaka jest ich rola i kompetencje, bowiem organy te powoływane są przez członków i mają obowiązek działać w ich interesie.
Niestety w naszej Spółdzielni stale się o tym zapomina. Chcemy, aby nareszcie pracownicy Spółdzielni byli nam przyjaźni i profesjonalnie załatwiali nasze sprawy. Dlatego też w kolejnych wpisach będziemy omawiać wszelkie nieprawidłowości jakie mają miejsce w SM im. Tadeusza Kościuszki.
         Mamy nadzieję, że również inni członkowie aktywnie włączą się w nasze działania i wspólnym wysiłkiem pozbędziemy się tych nieprawidłowości. Wspólnie rozwiązujmy nasze problemy, dlatego prosimy o nadsyłanie uwag i projektów, dotyczących funkcjonowania Spółdzielni, jej organów, statutu i regulaminów.

Redakcja

Licznik uruchomiony 1-12-2015
wejść nz stronę:
================================================================================================== index