Nasza SMK

Niezależna strona internetowa członków.

(w ciągłej przebudowie). Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa
T. Kościuszki w Krakowie

Naszym zdaniem.

1. Statut Spółdzielni

2.Prawo Spółdzielcze.

3.Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

4. Tylko dla członków Spółdzielni.

5. Archiwum.

6. Historia Spółdzielni.


T. 
Kościuszko - patron
ea


  listy do
Redakcji.

Złota odznaka zasłużonego dla Spółdzielni im T. Kościuszki


29 sierpnia 2016r.
mija 59 lat od daty powstania
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie.
©. Własność Redakcji "naszasmk" w Krakowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte w listach kierowanych do nas i drukowanych na naszych stronach.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami

Kontakt z Redakcją strony www.naszasmk.krakow.pl

stronę naszasmk

Uwaga:

W związku z korzystaniem z bezpłatnego programu licznika odwiedzin, (licznik utrzymuje się z reklam)
często na naszej stronie ukazują się reklamy, prosimy ja wyłączać.
.


stronę naszasmk

AKTUALNOŚCISkandaliczne posiedzenie Rady Nadzorczej.

Zwrócił się do nas członek Rady Nadzorczej z prośba o opublikowanie poniższego tekstu:

            Dnia 20-12-2016 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej {RN}, w bardzo nerwowej atmosferze ze względu na rozbieżności w wielu kwestiach jak np. opłacenie nowemu Prezesowi limitu 500 km miesięcznie (około 600 zł).
Ponieważ auto Prezesa gabarytowo nie mieści się w podworcu przy ul. Lea 19 wystąpiono o wykupienie za pieniądze, SMK karty postojowej. Część członków Rady uważała, że Prezes dopiero rozpoczął pracę, więc dodatkowe benefity otrzyma jeśli się sprawdzi.
Podczas posiedzenia RN doszło po raz pierwszy w histori Rady do tak skandalicznych sytuacji, jak wrzaski (członkini os. Wrocławska), uderzanie pięścią w stół (członek Prezydium z os. Zwierzyniec), użycie wulgarnych słów (członek os. Wrocławska) .
Niektórzy dyskutanci uważali, że przyznawanie takiego limitu jest niczym nie uzasadnioną rozrzutnością. (Prezes większość czasu spędza w biurze a wyjeżdza razem z Prezesem Technicznym.), a oni zostali wybrani do Rady, aby reprezentować interesy mieszkańców, w tym oszczędzania ich pieniędzy.
Zastępca Przewodniczącego Rady niezadowolony z przebiegu dyskusji utrudniał prowadzenie zebrania nie dopuszczając Przewodniczącej do głosu.
Na pytanie jednego z członków „dlaczego tak faworyzuje jednego z Prezesów” odpowiadał nie na temat i mało precyzyjnie.

W miarę uzyskiwania dodatkowych informacji będziemy je Państwu przekazywali. Nie można za nasze pieniądze (diety) działać niezgodnie z wolą członków (zalecenia ostatniego Walnego Zebrania.)
Pamiętajcie Państwo że będąc członkiem Rady nie jesteścia bezkarni ale nadal podlegacie kontroli mieszkańców.

Od 1 grudnia 2016 rozpoczął pracę nowy Prezes SMK Jan Grudzień.

Rozstrzygnięto konkurs na Prezesa SMK.

Dnia 22-listopada 2016 r. w wyniku tajnego głosowania spośród trzech kandydatów Komisja wybrała na Prezesa p. Jana Grudnia. Drugie miejsce zajął p. Krzysztof Stanek.
Zastanawiające jest że ci sami członkowie Komisji w przesłuchaniu kandydatów przyznali p. K. Stankowi 80 punktów zaś p. J. Grudzniowi 40 punktów.
Czyżby zadziałały animozję między dwoma dużymi osiedlami a nie dobro Spółdzielni.
Nowy Prezes rozpoczyna pracę od 1 grudnia 2016 r.

Konkurs na Prezesa SMK.

Etapy konkursu:
Startowało 16 kandydatów,
wybrano 6-ciu kandydatów którzy zaprezentowali się Radzie Nadzorczej - Komisji Konkursowej,
wybrano 3 osoby z którymi Komisja przeprowadziła rozmowy.
Z tych osób w tajnym głosowaniu Komisja wybierze 22 listopada br Prezesa.
Czekamy na wybór korzystny dla Spółdzielni. Oby partykularne interesy niektórych członków Rady nie wzięły "góry" nad dobrem nas wszystkich.

Niestety mimo naszych apeli o liczne uczestnictwo w zebraniach wyborczych do Rad Osiedlowych,

na zebranie przyszła niewielka grupka osób co spowodowało że zgodnie ze Statutem nie można było przeprowadzić wyborów na osiedlu "Wrocławska" i "Zwierzyniec".

Osiedle Zwierzyniec liczy 2364 członków czyli aby zebranie było ważne musi uczestniczyć 71 członków a było około 30 członków.
Osiedle Wrocławska liczy 1466 członków czyli na zebraniu musi być 44 członków a było około 20 członków
Osiedle Głowackiego - Rydla liczy 299 członków czyli na zebraniu musi być 9 członków, było 11 członków, Radę wybrano
Osiedle Bronowice Nowe liczy 167 członków czyli na zebraniu musi być 5 członków. Radę wybrano.

          Dwa największe Osiedla nie mają swojej reprezentacji i o ich sprawach będą decydowali przypadkowi ludzie. Mamy tak wiele ważnych spraw dotyczących naszych osiedli z których jesteśmy niezadowoleni że brak naszych przedstawicieli - czyli Rad Osiedli może wpłynąć negatywnie między innymi na wysokość czynszów, utrzymanie ładu i porządku, bezpieczeństwa, wygody i komfortu mieszkańców.
         Dlatego Redakcja zwróci się do obsługi prawnej Spółdzielni z zapytaniem co możemy zrobić w tej sytuacji.
Zastanawiające jest to że nie wszyscy zgłoszeni kandydaci do Rady byli obecni.

RedakcjaNa pierwszym posiedzeniu Nowa Rada Nadzorcza w następującym składzie. w tajnym głosowaniu
odwołała z dniem 24.06.2016 z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni RCh w związku z nie udzieleniem przez Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 18.06.2016 absolutorium.

29 czerwca 2016 Sąd zarejestrował zmieniony, uaktualniony Statut Spółdzielni.

Rozpoczął się proces karny Prezesa SMK MR (z lat 2009 - 2015) przeciw byłemu Przewodniczącącemu Rady Nadzorczej (z lat 2010 - 2012), o niesłuszne pomówienia i zniesławienie.

Krótkie sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Członków.


Dnia 18-06-2016 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie.
Na spotkanie przybyło 89 osób. Z poszczególnych osiedli przybyło:
Osiedle Bronowice Nowe 4 osoby co stanowi 2, 4% mieszkańców
Osiedle Głowackiego – Rydla 6 osób co stanowi 2,0% mieszkańców
Osiedle Wrocławska 26 osób co stanowi 1,7% mieszkańców
Osiedle Zwierzyniec 51 osób co stanowi 2,1% mieszkańców
Podział miejsc kandydatów do Rady Nadzorczej z poszczególnych osiedli:
Bronowice – Nowe 1 miejsce
Głowackiego – Rydla 1 miejsce
Wrocławska 5 miejsc
Zwierzyniec 8 miejsc
Ponieważ liczba zgłoszonych kandydatów przekroczyła o dwa liczbę miejsc, do Rady wybrano wszystkich którzy się zgłosili.
W osiedlu Zwierzyniec zamiast 8 osób wybrano 9 osób zaś w osiedlu Głowackiego – Rydla zamiast 1 osoby wybrano 2.Członek osiedla Głowackiego - Rydla zrezygnował więc Rada liczy szesnaście osób.
W tym roku członkowie spółdzielni nie byli zainteresowani kandydowaniem do organów samorządowych.
W związku z podjęciem przez WZ SMK w dniu 14-05-2016 uchwał zmieniających Statut Spółdzielni w zakresie organu uprawnionego do wyboru Rad Osiedli przeniesiono te wybory na zebrania osiedlowe, które odbędą się dopiero po zarejestrowaniu Statutu.
Walne Zgromadzenie Członków nie udzieliło absolutorium Prezesowi Spółdzielni.


Listy dłużników.

Czy Spółdzielnia może upublicznić nazwiska dłużników.

Zasady moralne działaczy spółdzielczych


Poziom przestrzegania norm i zasad moralnych ma zasadnicze znaczenie dla budowania właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku spółdzielczym a także postrzegania spółdzielni przez otoczenie zewnętrzne. Szczególne wymogi w tym zakresie stoją przed osobami zajmującymi kierownicze stanowiska oraz członkami organów samorządowych pełniącymi funkcje opiniotwórcze, kontrolne i decyzyjne. Od osobistej postawy członków tych gremiów ich kompetencji, poczucia odpowiedzialności, obiektywizmu, bezstronności i bezinteresowności oraz współpracy i wzajemnego poszanowania zależą zarówno efekty działalności spółdzielni jak i akceptacja oraz poparcie spółdzielczej formy przez członków i szeroką opinię społeczną.


Czy w naszej Spółdzielni jest stosowany? czytaj więcej

Kodeks Dobrych Praktyk Spółdzielczych, zatwierdzony Uchwałą Nr 12 IV Kongresu Spółdzielczości w dniu 22 listopada 2008r.Dodatkowe informacje w sprawie: dlaczego w naszej Spółdzielni są tak duże dopłaty do centralnego ogrzewania.

Zakres obowiązków administratorów.
         Zachęcamy Członków SMK do przeczytania Zakresu Obowiązków Administratorów w naszej Spółdzielni. Został on opublikowany 11 grudnia 2013 na stronie SMK wraz z komunikatem Zarządu oferującym pracę na tym stanowisku. Jest to bardzo ciekawa lektura, na podstawie której każdy mieszkaniec może ocenić w jakim stopniu na jego nieruchomości te obowiązki są wykonywane. czytaj: zakres obowiązków administratora.Dlaczego stworzyliśmy niezależną stronę internetowąSzanowni Członkowie i Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej im.T.Kościuszki w Krakowie !

         Jesteśmy inicjatorami utworzenia niezależnej strony właśnie jako członkowie Naszej Spółdzielni, którym leży na sercu nasze wspólne dobro jakim jest Spółdzielnia, poszanowanie praw
członków i zgodne z prawem działanie organów Spółdzielni. W skład naszego zespołu wchodzą zarówno członkowie, którzy do tej pory nie uczestniczyli w pracach żadnych organów spółdzielni, jak również aktywni działacze samorządowi.
         Jesteśmy poważnie zaniepokojeni brakiem demokracji w naszej Spółdzielni, nagminnym łamaniem przez Zarząd praw członków i traktowaniem nas jak bezwolne przedmioty, których jedynym prawem jest "właściwe" ,tj. zgodne z wolą Zarządu podnoszenie rąk na walnym zgromadzeniu.
Chcemy przypomnieć, że mamy swoje prawa i nie pozwolimy się ich pozbawić. Pragniemy również przypomnieć organom spółdzielni jaka jest ich rola i kompetencje, bowiem organy te powoływane są przez członków i mają obowiązek działać w ich interesie.
Niestety w naszej Spółdzielni stale się o tym zapomina. Chcemy, aby nareszcie pracownicy Spółdzielni byli nam przyjaźni i profesjonalnie załatwiali nasze sprawy. Dlatego też w kolejnych wpisach będziemy omawiać wszelkie nieprawidłowości jakie mają miejsce w SM im. Tadeusza Kościuszki.
         Mamy nadzieję, że również inni członkowie aktywnie włączą się w nasze działania i wspólnym wysiłkiem pozbędziemy się tych nieprawidłowości. Wspólnie rozwiązujmy nasze problemy, dlatego prosimy o nadsyłanie uwag i projektów, dotyczących funkcjonowania Spółdzielni, jej organów, statutu i regulaminów.

Redakcja

Licznik uruchomiony 1-12-2015
wejść nz stronę:
================================================================================================== index