Nasza SMK

Niezależna strona internetowa członków.

(w ciągłej przebudowie). Nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa
T. Kościuszki w Krakowie

Naszym zdaniem.

nia

1. Statutn Spółdzielni

2.Prawo Spółdzielcze.

3.Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych.

4. Tylko dla członków Spółdzielni.

5. Archiwum.

6. Historia Spółdzielni.


T. 
Kościuszko - patron
ea


  listy do
Redakcji.

Złota odznaka zasłużonego dla Spółdzielni im T. Kościuszki


Przypominamy i informujemy że 29 sierpnia 2017r.
minęło 60 lat od daty powstania
Spółdzielni Mieszkaniowej
im. Tadeusza Kościuszki
w Krakowie.

a to zobowiązuje.
©. Własność Redakcji "naszasmk" w Krakowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte w listach kierowanych do nas i drukowanych na naszych stronach.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z nami

Kontakt z Redakcją strony www.naszasmk.krakow.pl

stronę naszasmk

Uwaga:

W związku z korzystaniem z bezpłatnego programu licznika odwiedzin, (licznik utrzymuje się z reklam)
często na naszej stronie ukazują się reklamy, prosimy ja wyłączać.
.


stronę naszasmk
AKTUALNOŚCI

Zwróciła się do nas z prośbą grupa członków spółdzielni o upublicznienie ich refleksji.

Wybory Prezesa Spółdzielni.


Po złożeniu rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu SMK przez p. Jana Grudnia rozpisano konkurs.
Do ostatecznego finału zakwalifikowano trzech kandydatów, z którymi spotkała się Rada Nadzorcza (Komisja Konkursowa), w celu wysłuchania prezentacji oraz rozeznania jaką posiadają wiedzę na temat spółdzielczości mieszkaniowej a przez to przydatności na stanowisku prezesa Zarządu SMK.
Kandydat pierwszy był przez krótki okres czasu prezesem Zarządu w jednej z krakowskich Spółdzielni Mieszkaniowych oraz przez pewien czas prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej na terenie Zagłębia. Pracował także, jako administrator.
Kandydat drugi posiada 20 letnie doświadczenie w Spółdzielczości Mieszkaniowej - jako prezes Zarządu. Wyprowadził tą Spółdzielnie z długów oraz doprowadził do stanu posiadania funduszy trochę mniejszych niż SMK. Posiada uprawnienia lustratora. Jako jedyny wykazał się wiedzą z zakresu spółdzielczości mieszkaniowej odpowiadając prawidłowo na zadane pytanie.
Kandydat trzeci – kandydatka pracowała w sektorze bankowym.
W dotychczasowej pracy zajmowała się gospodarką powierzchniami bankowymi i ich zagospodarowaniem, (meblowaniem, utrzymaniem porządku itp.)

Ciekawostka: oryginał nagrania dźwiękowego z przesłuchania kandydatów zniknął zaraz po wyborach i mimo wymogu archiwizacji oryginału, nie znajduje się w SMK (podobno został komisyjnie skasowany). Podano, został przegrany na nośnik, przekazany sekretarzowi RN do sporządzenia protokołu i wyniesiony poza teren Spółdzielni.

Zgadnijcie Państwo kto został Prezesem?

Czego boi się Rada Nadzorcza ??


Poinformował nas jeden z członków Spółdzielni że zwrócił się z prośbą do Rady, na ręce Przewodniczącego zgłaszając akces uczestniczenia w konkursie na Prezesa jako obserwator. Rada nie podając żadnych motywacji odmówiła. Pewnie na zasadzie „nie bo nie”. Czego się radni boją.


Dnia 24 października 2017 odbyło się trwające do północy posiedzenie Rady Nadzorczej ze względu na burzliwe omawianie sprawy podwyżki wynagrodzenia dla Zarządu.
O znaczną podwyżkę dla siebie wystąpił Prezes Spółdzielni. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej we wrześniu 2017 Prezes został poinformowany, że umowa o pracę zawarta na okres próbny (do 30 listopada 2017), zostaje mu przedłużona. Na co wyraził zgodę. Rada przyznała podwyżkę Prezesowi (nie jednomyślnie) ale nie w takiej wysokości o jaką prosił.
Jak się okazało Prezes złożył rezygnację z pracy przed posiedzeniem Rady czym zaskoczył wszystkich.
W świetle tej informacji wielogodzinna dyskusja na posiedzeniu Rady była zbędna.
Z ostatniej chwili
Grupa członków złożyła prośbę aby Prezes wycofał rezygnację.
Działalność Rady Nadzorczej.


Zmana sekretarza Rady na podstawie zmyślonych poszlak.
Odwołanie z-cy Przewodniczącego Rady.
Rezygnacja z-cy Przewodniczącego z członkowstwa w Radzie.
Rezygnacja z członkowstwa w Radzie (przejście do innej Spółdzielni) dwóch członków.
Zmiany w gronie przewodniczących komisji.
Obecnie Rada która liczyła 16-tu członków liczy 13-tu.Informacja o lustracji


Informujemy wszystkich Członków Spółdzielni czytających naszą stronę, że w związku z zakończeniem lustracji problemowej prowadzonej w Spółdzielni za lata 2014 - 2016 można zapoznać się z treścią protokołu polustracyjnego i wniosków polustracyjnych – zachęcamy warto.(czytaj więcej). Jak działa obecna Rada Nadzorcza - czytelnicy piszą


Czytelnicy piszą zaniepokojeni sytuacją w Radzie Nadzorczej.

Czy Rada może działać nie licząc się z członkami.
czyli odpowiedzialność członków Rady.


Art. 48 ust 1 usm odpowiedzialność karna członków rady nadzorczej
Odpowiedzialność członków rady nadzorczej.
Członkowie rady nadzorczej wykonując swoje obowiązki ponoszą określoną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania, której źródłem jest art. 58 ustawy z dnia 16.09.1982r. – Prawo Spółdzielcze (czytaj więcej).Niestety mimo naszych apeli o liczne uczestnictwo w zebraniach wyborczych do Rad Osiedlowych,

na zebranie przyszła niewielka grupka osób co spowodowało że zgodnie ze Statutem nie można było przeprowadzić wyborów na osiedlu "Wrocławska" i "Zwierzyniec".

Osiedle Zwierzyniec liczy 2364 członków czyli aby zebranie było ważne musi uczestniczyć 71 członków a było około 30 członków.
Osiedle Wrocławska liczy 1466 członków czyli na zebraniu musi być 44 członków a było około 20 członków
Osiedle Głowackiego - Rydla liczy 299 członków czyli na zebraniu musi być 9 członków, było 11 członków, Radę wybrano
Osiedle Bronowice Nowe liczy 167 członków czyli na zebraniu musi być 5 członków. Radę wybrano.Listy dłużników.

Czy Spółdzielnia może upublicznić nazwiska dłużników.

Zasady moralne działaczy spółdzielczych


Poziom przestrzegania norm i zasad moralnych ma zasadnicze znaczenie dla budowania właściwych stosunków międzyludzkich w środowisku spółdzielczym a także postrzegania spółdzielni przez otoczenie zewnętrzne. Szczególne wymogi w tym zakresie stoją przed osobami zajmującymi kierownicze stanowiska oraz członkami organów samorządowych pełniącymi funkcje opiniotwórcze, kontrolne i decyzyjne. Od osobistej postawy członków tych gremiów ich kompetencji, poczucia odpowiedzialności, obiektywizmu, bezstronności i bezinteresowności oraz współpracy i wzajemnego poszanowania zależą zarówno efekty działalności spółdzielni jak i akceptacja oraz poparcie spółdzielczej formy przez członków i szeroką opinię społeczną.


Czy w naszej Spółdzielni jest stosowany? czytaj więcej

Kodeks Dobrych Praktyk Spółdzielczych, zatwierdzony Uchwałą Nr 12 IV Kongresu Spółdzielczości w dniu 22 listopada 2008r.Mieszkańcy Osiedla Głowackiego-Rydla

zdenerwowani postępowaniem niektórych swoich działaczy występują o ich odwołanie. czytaj więcej

Nasi czytelnicy piszą:
Mieszkamy z mężem w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Kościuszko i po raz pierwszy byliśmy w tamtym roku na zebraniach WZ. To był skandal i porażka. Bałagan i pyskówki. Na jednym z zebrań w końcu zaczął prowadzić jakiś pan i zdyscyplinował zebranych. na drugim nie dotrwaliśmy do końca - brak kultury, wiedzy itd.
Od sąsiadów dowiedzieliśmy się o tym blogu. To wspaniała idea - może tą drogą uda się coś poprawić. - przecież to dla naszej wspólnej sprawy. Tak trzymajcie!
Jagoda


Dodatkowe informacje w sprawie: dlaczego w naszej Spółdzielni są tak duże dopłaty do centralnego ogrzewania.

Zakres obowiązków administratorów.
         Zachęcamy Członków SMK do przeczytania Zakresu Obowiązków Administratorów w naszej Spółdzielni. Został on opublikowany 11 grudnia 2013 na stronie SMK wraz z komunikatem Zarządu oferującym pracę na tym stanowisku. Jest to bardzo ciekawa lektura, na podstawie której każdy mieszkaniec może ocenić w jakim stopniu na jego nieruchomości te obowiązki są wykonywane. czytaj: zakres obowiązków administratora.Dlaczego stworzyliśmy niezależną stronę internetowąSzanowni Członkowie i Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej im.T.Kościuszki w Krakowie !

         Jesteśmy inicjatorami utworzenia niezależnej strony właśnie jako członkowie Naszej Spółdzielni, którym leży na sercu nasze wspólne dobro jakim jest Spółdzielnia, poszanowanie praw
członków i zgodne z prawem działanie organów Spółdzielni. W skład naszego zespołu wchodzą zarówno członkowie, którzy do tej pory nie uczestniczyli w pracach żadnych organów spółdzielni, jak również aktywni działacze samorządowi.
         Jesteśmy poważnie zaniepokojeni brakiem demokracji w naszej Spółdzielni, nagminnym łamaniem przez Zarząd praw członków i traktowaniem nas jak bezwolne przedmioty, których jedynym prawem jest "właściwe" ,tj. zgodne z wolą Zarządu podnoszenie rąk na walnym zgromadzeniu.
Chcemy przypomnieć, że mamy swoje prawa i nie pozwolimy się ich pozbawić. Pragniemy również przypomnieć organom spółdzielni jaka jest ich rola i kompetencje, bowiem organy te powoływane są przez członków i mają obowiązek działać w ich interesie.
Niestety w naszej Spółdzielni stale się o tym zapomina. Chcemy, aby nareszcie pracownicy Spółdzielni byli nam przyjaźni i profesjonalnie załatwiali nasze sprawy. Dlatego też w kolejnych wpisach będziemy omawiać wszelkie nieprawidłowości jakie mają miejsce w SM im. Tadeusza Kościuszki.
         Mamy nadzieję, że również inni członkowie aktywnie włączą się w nasze działania i wspólnym wysiłkiem pozbędziemy się tych nieprawidłowości. Wspólnie rozwiązujmy nasze problemy, dlatego prosimy o nadsyłanie uwag i projektów, dotyczących funkcjonowania Spółdzielni, jej organów, statutu i regulaminów.

Redakcja

Licznik uruchomiony 1-12-2015
wejść nz stronę:
================================================================================================== index